Kremer Grey Box


Voor Nederlands KLIK HIER
A while ago I was scrolling on Instagram and noticed a photo posted
by Barbara Luel. What I did not immediately saw is that it was a repost from Simone Ridyard, an Architect and author of a number of Urban Sketchbooks.
I immediately loved the photo, a fantastic illustration supported by a few shades of gray and above it, an intriguing box of pigments.

I posted this photo on my facebook timeline and was asked by a lot of friends and followers “where do I buy a box like this”. I really had no idea but was also determined to purchase a box like that. because it looked like something I could not live without. This is a characteristic that many hobbyists and painters have or people who practice other leisure activities. 😉

I found out that it could be ordered in Germany at Kremer Pigmente. I live in the Netherlands so it is close by.

They have a lot of pigments at Kremer and also sell all kinds of watercolor boxes with a theme. I also bought the landscape box together with the gray pigments box. Until today, the Earth color box looks also very attractive to me.
I get greedy with all that beauty!

Anyway, the gray box is what I understood meant to retouch black-and-white photos. Some people will recognise the colours from photos in the 60ties and before that time.
Simone Ridyard and many others use it in their watercolor work.

They sell it in Germany or the USA NY

The method of Simone Ridyard.
Manchester based artist and architectural illustrator
The uniqueness of her sketches / illustrations is of course not the box. The art comes from the artist self. When you have reached a certain level it no longer matters which brushes or pigments you use.
Her sketches are very strong and with unique lines.
The architecture is sleek and the trees, shrubs etc. displayed separately, this makes the architecture part a real eye catcher.

Simone also uses a lot of other colours but this article is about the grey box.

I still think paper is important because this is simply the surface you create your art on. There are artists who don’t even think the paper is important, but I haven’t reached this stage yet.

Simone Ridyard use the box of grays and also a bright different color, Manganese blue or a bright green that works very attractively on the whole.
The drawing or sketch is first made and then the pigments are brought in.
Where do you place them and how, and which color or gray you will use is always a challenge. I suggest begin with shadows first.

This is also the reason why I use just a few colors, the more choices you have, the more you get out of balance. And unity and balance works in watercolor.
This is something you learn by making a lot of mistakes so that you can see it in your mind and feel where you place the pigments on the right spot.
They speak often from Talent when someone is highly skilled in what they do, but in my eyes it is a lot of experience. You know the saying “The master has failed more times than the beginner has tried.”

One of the first paintings or sketches I made with the gray box was this one.

First with the Sailor fude fountain pen sketched then the greyscale washed in which also the fude pen lines ran out. This contributes to the surprise effect.
When I wrote this article I noticed I could do with a splash of Manganese blue too! 😁

I have made a test to see in what extent the colors are transparent. The most pigments are opaque to semi-transparent. The warm gray pigment side is made with white, so it’s a bit more opaque than the cool pigment side. The black is most opaque of them all.

Can I recommended?
You have to decide this yourself. I think it’s a nice box and you see what a few experienced hands like those from Simone can do with it. It is a nice addition to a assortment of painter’s stuff and I think I will be using it for a long time.

Thank you for reading
Sincerely
Edo Hannema

for demos follow my youtube channel

Website Simone Ridyard

————————————————————————————————-

Nederlands

Een tijdje geleden was ik op Instagram aan het scrollen en zag daar een foto gepost door Barbara Luel. Wat ik toen niet direct zag is dat het een repost was van Simone Ridyard, een Architect en auteur van een aantal Urban Schetsboeken.
Ik was meteen weg van de foto, een geweldige schets ondersteund door een paar tinten grijs en daarboven, een intrigerend doosje met pigmenten.

Ik postte deze foto toen op mijn facebook timeline en kreeg van iedereen de vraag waar koop ik zo een doosje. Ik had werkelijk geen idee maar was ook vastbesloten om zo een doosje aan te schaffen. want het zag er uit als iets waar ik niet meer zonder kon. Dit is een eigenschap die veel hobbyisten en schilders hebben of mensen die een andere vrije tijds uiting beoefenen. 😉

Ik kwam erachter dat het vlakbij huis te bestellen was in Duitsland bij Kremer Pigmente.

Ze hebben daar erg veel pigmenten en verkopen ook allerlei aquarel-doosjes met een thema erin. Ik heb dan ook samen met het grijze pigmenten doosje ook de landschaps box gekocht. Tot de dag van vandaag is de Aardkleuren doosje ook erg aantrekkelijk.
Men wordt hebberig met al dat moois!

Maar goed het grijs doosje is wat ik begrepen heb bedoeld voor zwart-wit foto’s te retoucheren maar wordt wereldwijd gebruikt zoals Simone Ridyard en vele andere artiesten het gebruiken in hun aquarelwerk.  

Je kunt het dus kopen in Duitsland of in the USA

De werkwijze van Simone Ridyard.
Het unieke van haar schetsen/schilderijen is natuurlijk niet het doosje grijzen. De kunst komt vanuit de kunstenaar zelf. Als je een bepaald niveau hebt behaald maakt het niet meer zoveel uit welke penselen of pigmenten je gebruikt.
Haar schetsen zijn heel sterk en met een unieke lijnvoering.
De architectuur is strak en de bomen, struiken etc. los weergegeven. dit maakt dat het architectuur gedeelte echt een focal punt wordt.

Simone gebruikt ook veel andere pigmenten in haar werk maar dit artikel gaat over het grijze Kremer doosje.


Papier vind ik zelf nog wel belangrijk omdat dit nu eenmaal de drager is van wat je aan het maken bent. Er zijn kunstenaars die zelfs het papier niet belangrijk vinden maar bij die fase ben ik nog niet aangeland.

Simone Ridyard gebruikt het doosje grijzen en daarbij nog een felle andere kleur Manganese blauw of een felle groen die in ieder geval heel aantrekkelijk werken op het geheel.

De tekening of schets wordt eerst gemaakt en dan komen (voor mij althans) de pigmenten. Waar plaats je deze en hoe, en welke kleur of welk grijs je gaat gebruiken.

Dit is ook de reden waarom ik zo weinig kleuren gebruik hoe meer keuzes je hebt hoe meer je uit balans raakt. En eenheid en balans werkt in een aquarel.
Dit is iets wat je leert door veel fouten te maken zodat je gaat inzien en aanvoelt waar je de pigmenten plaatst.
Vaak wordt er over talent gesproken als iemand iets goed kan, maar in mijn ogen is het veel ervaring. U kent de spreuk “The master has failed more times than the beginner has even tried.”
En het is waar. De stapel van slecht werk is groter dan mijn geslaagde aquarellen.


Een van de eerste schilderijtjes of schetsen die ik maakte met de grijs-box was deze.

Eerst met de Sailor fude vulpen geschetst daarna de grijswaardes ingewassen waarbij ook de fude pen lijnen uitliepen. Dit draagt bij aan het verrassingseffect.
Als ik dit nu zo bekijk kan de schets ook wel wat Manganese blauw gebruiken. 😁

Ik heb een testje gemaakt om te zien in hoeverre de kleuren transparant zijn en de meeste zijn dekkend tot half transparant. De warme grijzen zit wit in verwerkt dus zijn wat dekkender dan de koelere kant. Waarbij de zwarte toch wel het meeste dekt natuurlijk.

Is het een aanrader?

Dit moet u zelf maar beoordelen. Ik vind het een leuk doosje en u ziet wat in een paar ervaren handen zoals die van Simone kunt doen. Het is een mooie aanvulling op mijn assortiment van schilderspullen en ik denk dat ik er lang mee ga doen.

Dank u wel voor het lezen
met vriendelijke groet
Edo Hannema

voor demo’s volg mijn youtube kanaal

Website Simone Ridyard

Previous

Landscapes of Rembrandt in watercolour

Next

The Old Harbour from Town Bridge

3 Comments

  1. You can comment here now too!
    Regards Edo

  2. Schitterend werk van allebei! En wat een fijne inspirerende tekst weer, die mijn hart een sprong van geluk laat maken nadat er -weer- een aquarel is mislukt. Dank! Je woorden geven me weer moed.

    • Dankjewel Anneke, gelukkig mislukken aquarellen niet meer zo vaak. Ik denk omdat het komt dat als het niet de juiste kant opgaat dat ik mee ga dezelfde kant op..
      Maar het gebeurt wel dat ik niet zo tevreden ben.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: